Umów się na spotkanie:(+48 22) 251 52 72pn-pt od 9:00 do 17:00

Pytania i Odpowiedzi

Q?

Jak można się spotkać lub skontaktować z prawnikami kancelarii?

A.

Zapraszamy w dni powszednie. Spotkania odbywają się po indywidualnym umówieniu się. Zwykły czas urzędowania Kancelarii to przedział godzin 9:00 – 17:00 (GMT +1). Dane adresowe: ul. Grenadierów 29 lok. 9, 04-052 Warszawa PL, tel.: (+48 22) 251 52 72; (+48 22) 251 56 34; faks (+48 22) 252 23 29, e-mail - sekretariat@szczygiel-kancelaria.pl
Posługujemy się językami obcymi: angielskim i rosyjskim.

Q?

Jak kształtuje się jest wynagrodzenie za świadczone usługi?

A.

Honorarium Kancelarii za świadczone usługi jest ustalane indywidualnie, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy. Ilość poświęconego czasu i niezbędnych czynności sprawdzających, dla realizacji określonego zlecenia, rzutuje na wysokość wynagrodzenia. Zapłata za usługi może zostać ustalona w oparciu o różne sposoby rozliczeń – ryczałt, rozliczenie godzinowe, miesięczne. W szczególnie uzasadnionych wypadkach (osobom ubogim lub w sprawach społecznie doniosłych) nasza Kancelaria udziela też pomocy prawnej nieodpłatnie.

Q?

Czy można uiścić płatność za usługi kancelarii kartą płatniczą lub kredytową?

A.

Nie przyjmujemy płatności kartami płatniczymi lub kredytowymi. Honorarium można uiścić gotówką lub przelewem. Numer rachunku bankowego Kancelarii to:
41 2490 0005 0000 4500 4511 6183.

Q?

W jakich formach odbywa się świadczenie usług przez Kancelarię?

A.

Współpraca odbywa się poprzez realizację indywidualnych zleceń lub jest ujęta w formę prowadzenia stałej obsługi prawnej. Obsługa prawna bieżącej działalności danego podmiotu obejmuje stałą gotowość do udzielania wyjaśnień, porad i opinii prawnych, przygotowania projektów pism i umów. Świadczenie pomocy prawnej obejmuje również możliwość asysty prawników w spotkaniach i negocjacjach prowadzonych przez Klienta. W ramach stosownego zlecenia występujemy w imieniu i na rzecz Klienta przed urzędami i sądami. Zlecenie współpracy nie uchybia wymogom zachowania formy pełnomocnictwa.

Q?

Czy możliwe jest odbycie praktyk zawodowych w Kancelarii?

A.

Kancelaria umożliwia odbywanie praktyk przez studentów studiów prawniczych. Chętnym proponujemy wysłanie zgłoszenia chęci odbycia praktyk, zawierającego zwięzłe uzasadnienie, a także informację o przebiegu studiów, wskazanie swoich zainteresowań prawniczych, niezbędne dane kontaktowe oraz krótki życiorys.